Sabtu, 11 Jun 2011

Tafsir al Fatihah


AL-FATIHAH
( PEMBUKA )
Makiyyah
Surah ke-1: 7 ayat

Juz 1
  1. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
  2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,
  3. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,
  4. Pemilik hari pembalasan.
  5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
  6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,
  7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

1) Yaumiddin (hari pembalasan), hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik atau buruk.Disebut juga yaumul qiyamah, yaumul hisab dan sebagainya.

2) Jalan yang lurus, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat.

3) Mereka yang dimurkai, adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam.Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam.

KEUTAMAAN SURAH AL-FATIHAH

Beberapa keutamaan Surah al-Fatihah adalah:

  1. Surah yang Paling Agung di dalam al-Quran.
Abu Sa'id bin Mu'alla berkata,
"Pada suatu hari, aku sedang solat di masjid.Selesai solat, aku dipanggil Rasulullah
saw.Kemudian , Rasulullah saw. pun bersabda, 'Aku akan mengajarkanmu sebuah surah
yang teragung di dalam al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid.'
Aku bertanya, 'Surah apakah itu, wahai Rasulullah?'
Rasulullah saw. bersabda, '(Ia adalah surah) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Ia adalah tujuh ayat yang diulang-ulang (dalam setiap rakaat-Peny.) dan al-Quran yang
agung yang diberikan kepadaku."
(HR. Bukhari, Abu Dawud dan Nasai).


2. Surah yang Paling Utama di dalam al-Quran.

Abu Hurairah meriwayatkan bahawasanya Rasulullah saw. bersabda, "Alhamdulillahi
Rabbil 'Alamin adalah Umm al-Quran, Umm al-Kitab, as-Sab'ul Matsani, al-Quran
al-'Azhim, ash-Shalat, asy-Syifa' dan ar-Ruqyah.
(HR.Tirmidzi).

3. Surah yang di dalamnya termaktub munajat antara hamba dan Allah swt.

Abu Hurairah mengatakan bahawa suatu saat Rasulullah saw. bersabda, "Allah telah
berfirman, 'Aku telah membagi (kandungan makna) surah al-Fatihah untuk-Ku dan untuk
hamba-Ku menjadi dua bahagian, dan Aku akan mengabulkan apa yang hamba-Ku pinta.'
Apabila dia membaca, 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,' Allah akan
membalasnya dengan berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.' Apabila dia membaca, 'Zat
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,'.

Tiada ulasan:

PAMERAN RAWATAN ISLAM , BEKAM DAN REFLEKSOLOGI DI UITM DUNGUN , TERENGGANU

PAMERAN RAWATAN ISLAM , BEKAM DAN REFLEKSOLOGI DI UITM DUNGUN , TERENGGANU
BEKAM


Bekam AsasSesi Muzakarah

Sesi Muzakarah
Bersama Ketua Perawat Cawangan


Sesi Temuduga

Sesi Temuduga
Sesi Soal Pesakit


Peralatan

Peralatan

Masa Rehat

Masa Rehat