Rabu, 28 September 2011

KISAH IBLIS ENGGAN SUJUD KEPADA ADAM A.S.

Peperangan di antara manusia dengan syaitan telah menjadi sejarah yang cukup lama, di mulai sejak penolakan iblis terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam a.s. Allah berfirman, ertinya;
"Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) diwaktu Aku menyuruhmu?. Menjawab iblis : "Saya lebih baik daripadanya, Engkau ciptakan aku dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah."

"Ketika Allah berfirman kepada para malaikat.Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka semua, kecuali iblis, dia enggan dan sombong, maka dia adalah termasuk golongan yang kafir."
(Al-Baqarah : 34)

Iblis-semoga laknat Allah atasnya-sangat faham bahawa Allah adalah Rabb Yang Maha Pencipta,Maha Pemilik, Maha Pemberi Rezeki dan Maha Pengatur, tiada sesuatupun yang terjadi kecuali atas izin dan ketetapanNya, akan tetapi dia tidak mentaati Allah. Keangkuhan iblis dengan asal usulnya menjadikan ia sombong dan berasa tinggi diri untuk sujud menghormati Nabi Adam a.s. sebagaimana malaikat yang lain, walaupun diperintah oleh Allah. Mendengar kata-kata iblis itu, Allah menjadi marah lalu berkata kepada iblis bahaw asyurga bukan tempat orang yang menyanggah suruhan Allah. Kerana kesombongan, kebongkakan dan pembankangan itu, Allah mengusir iblis dari syurga.Allah berfirman,ertinya:"Iblis berkata:Beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan (hari kiamat).Allah berfirman:Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.Iblis berkata: Oleh kerana Engkau menghukum aku tersesat,aku benar-benar akan (menghalang-halang)mereka dari jalan Engkau yang lurus kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakkan mereka bersyukur (taat)."

Keinginan iblis yang sangat kuat dan jahat untuk menyesatkan anak Adam menyingkap tabiat jahat iblis.Dia adalah makhluk yang benar-benar jahat bukan sifat yang hanya bersifat sementara, dia makhluk yang murni jahat,pembangkang,keparat dan terkutuk.Allah mengutuk dan malaknat iblis sehungga ke hari kiamat.Di samping itu,iblis juga akan dimasukkan sebagai penghuni neraka dan kekal di dalamnya.
PENGAJARAN

Sifat sombong dan bongkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan.Lihatlah iblis yang turun dari singgahsananya dilucutkan kedudukannya dan diusir oleh Allah dari syurga dengan disertai kutukan dan laknatyang akan melekat kepada dirinya hingga ke hari Kiamat kerana kesombongannya dan kebanggaannya dengan asal-usulnya sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam a.s. dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah s.w.t.

MANUSIA BERHADAPAN DENGAN ENAM PERSIMPANGAN


Abu Bakar r.a. berkata, "Sesungguhnya iblis berdiri di depanmu, jiwa di sebelah kananmu, nafsu di sebelah kirimu, dunia di sebelah belakangmu dan semua anggota tubuhmu berada di sekitar tubuhmu.Sedangkan Allah di atasmu. Sementara iblis terkutuk mengajakmu meninggalkan agama, jiwa, mengajakmu ke arah maksiat, nafsu mengajak memenuhi syahwat, dunia mengajakmu supaya memilihnya dari akhirat dan anggota tubuh mengajakmu melakukan dosa. Dan Tuhan mengajakmu masuk Syurgaa serta mendapat keampunan-Nya, sebagaimana firmanNya yang bermaksud, "....Dan Allah mengajak ke Syurga serta menuju keampunan-Nya..." Siapa yang memenuhi ajakan iblis, maka hilang agama dari dirinya. Sesiapa yang memenuhi ajakan jiwa, maka hilang darinya nilai nyawanya. Sesiapa yang memenuhi ajakan nafsunya, maka hilanglah akal dari dirinya. Dan siapa yang memenuhi ajakan anggota tubuhnya, maka hilang syurga dari dirinya. Dan siapa yang memenuhi ajakan Allah s.w.t., maka hilang dari dirinya semua kejahatan dan ia memperolehi semua kebaikan." Iblis adlah musuh manusia, sementara manusi adalah sasaran iblis. Oleh itu, manusia hendaklah sentiasa berwaspada sebab iblis sentiasa melihat tepat pada sasarannya.

Ahad, 25 September 2011

Bertemu Dengan Jin

Hakikat makhluk jin, tabiat jin dan syaitan, sihir dan pengubatan, kerasukan,benteng diri dan cara melindungi sekeluarga dari gangguan jin dan syaitan.

Keberadaan Jin Menurut Al-Quran

"Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran,maka tatkala mereka menghadiri pembacaan-nya lalu mereka berkata:"Diamlah kamu (untuk mendengarkannya): Ketika pembacaan telah selesaimereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.Hai kaum kami,terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah.Mereka itu dalam kesesatan yang nyata."
(Al-Ahqaf:29-32)

Kemudian Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada umat manusia melalui firman-Nya yang bermaksud:

"Katakanlah (hai muhammad):"Telah diwahyukan kepadaku bahawasanya : Sekumpulan jin telah mendengarkan (Al-Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan."
(Al-Jin:1)

Syaitan memilih kekafiran, kemusyrikan dan kedurhakaan terhadap Tuhan sebagai jalan hidupnya.Bahkan seperti iblis dan bala tenteranya misalnya,mereka lebih suka berfoya-foya dalam kejahatan dan bergelimang dalam pemenuhan tuntutan nafsu jahat mereka.Padahal nyata-nyata perbuatan itu akan menyeret mereka ke dalam seksa yang amat pedih, termasuk keharusan mereka menanggung siksa orang-orang yang mereka sesatkan.Sebagaaimana pengakuan iblis di dalam Al-Quran bermaksud: "Iblis menjawab;"Demi kekusaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya,kecuali hamba-hamba-Mu yang muflis di antara mereka."
(Syadd:82-83)

HADIS-HADIS YANG MENUNJUK KEBERADAAN JIN

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
"Maka janganlah kamu beristinjak dengan tulang dan tahi binatang.Sebab hal itu merupakan bekal (makanan) saudaramu dari kalangan jin." (HR:Tarmizi)

Disebutkan juga dalam sahih Muslim dari Salman:Suatu ketika Salman ditanya oleh seorang sahabat yang bermaksud:
"Bukankah kalian telah diajarkan oleh Rasulullah tentang segala sesuatu hingga masalah tahi binatang?" Salman menjawab:"Ya, kita dilarang membuang air besar dan kecil sambil mengadap kiblat, dilarang beristinjak dengan tangan kanan, dilarang bersuci dengan kurang dari tiga batu, dan dilarang bersuci dengan tulang dan tahi binatang."
(HR:Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahawanya dia membawa sekendi air bersama Rasulullah untuk wuduk dan hajatnya.Tiba-tiba Rasulullah bertanya:
"Siapa ini?.Aku menjawab:" Abu Hurairah."Rasulullah bersabda:"Carilah beberapa batu untuk saya pergunakan bersuci.Janganlah kau bawakan kepadaku tulang dan tahi binatang."Maka aku pun membawakan untuknya beberapa buah batu yang kubawa dengan hujung pakaianku dan kuletakkan di samping baginda, kemudian aku pergi.Setelah baginda selesai bersuci maka aku menghampirinya dan berkata:"Ada apa dengan tulang dan tahi binatang?"Baginda bersabda:"Keduanya makanan jin.Sesungguhnya telah datang kepadaku utusan jin Nashibin (jin yang paling baik) dan meminta bekal kepadaku.Maka aku meminta kepada Allah untuk mereka agar mereka tidak melewati tulang dan tahi binatang melainkan mereka menemukan makanan di atasnya."
(HR:Bukhari)

HAKIKAT MAKHLUK JIN

Jumlah mereka jika dibandingkan dengan jumlah manusia, adalah jumlah kita satu 1:10 daripada jumlah jin, malah mungkin kurang, berdasarkan pengetahuan yang tersingkap (kasyaf) kepada para ulama dan aulinya.

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
"Sesungguhnya Allah menjadikan para malaikat, jin dan manusia itu sepuluh bahagian (Qadar); Qadar jumlah malaikat adalah 9 bahagian (9/10), sedang jin dan manusia itu hanya satu bahagian saja (1/10) kemudian daripada satu bahagian yang terakhir dipecah pula kepada sepuluh bahagian kecil,9 bahagian kecil daripadanya adalah jumlah jin dan hanya satu bahagian kecil sahaja ialah manusia.

RUMUSAN

Jumlah rumusan perbandingan makhluk-makhluk adalah seperti berikut:
Malaikat : 90
Jin : 9
Manusia : 1
Jumlah : 100

Ya Allah Yang Maha Besar menciptakan makhluk-makhluk ini dalam dua/tiga lingkup keadaan.
a. Makhluk tempat yang dapat kita pandang iaitu anak-anak Adam dijadikan Allah dari bahan tertentu (tanah) yang ditiupkan roh,iaitu Manusia.
b. Makhluk halus yang tak dapat kita lihat, makhluk ini terdiri daripada 2 bahagian.
i. Sebahagian dijadikan dari cahaya (nur) iaitu malaikat.
ii. Sebahagian lagi dijadikan dari api yang ditiupkan roh merupakan suatu kejadian yang
lengkap iaitu jin.

Bahan Kejadian Jin

Persoalan ini,tanpa disangsikan lagi memang tersembunyi bagi kebanyakan manusia.Apabila seseorang mengaku dia mempunyai pengetahuan tersebut tanpa sumber-sumber yang dipercayai,istimewa tantang sebahagian perkara yang ghaib seperti anbiyaa;,Rasul-rasul dan kitab-kitab dari langit,maka dustalah pengakuaannya itu.

Untuk maksud itu kami akan memaparkan kenyataan yang benar-benar terdapat dalam Kitab Suci Al-Quran dan Hadis-hadis yang benar (sahih) sebagaimana firman Allah dalam surah Al-araaf yang menceritakan jawapan iblis yang berbunyi.
"Sayalah yang lebih (mulia) daripada Adam sebab saya,Engkau jadikan dari api sedang adam,Engkau jadikan dari tanah."

Iblis menganggap bahawa api lebih utama daripada tanah kerana api itu bersinar,bermutu,lembut,ringan,berkadar panas kering dan merupakan bahan-bahan langit yang tinggi mutunya,sedangkan tanah adalah bahan yang berwarna kelam,rendah,kasar,keadaannya berat,sejuk kering dan jauh dari jenis bahan-bahan langit.Api bertenaga reaktif dan dapat bertindak aktif sedang tanah tidaklah demikian,hanya menerima pengaruh dari luar dan tidak dapat bertindak (pasif) ditambah pula api adalah seimbang dengan kepanasan tabi'i iaitu yang merupakan bahan hidup,memiliki sifat-sifat bumi,sejuk dan kering sesuai dengan suasana kemusnahan dan kematian.

Adapun Jaan ialah bapa segala jin yang kejadiannya pada mulanya ialah daripada api sebagaimana juga Adam ialah bapa segala manusia yang kejadiannya pada mulanya daripada tanah.Jadi,bapa segala jin itu dijadikan dari api,begitu pula keturunannya berdasar firman Allah bermaksud:
"Dan Allah menciptakan Jaann daripada nyala (lidah) api."

Maarij (nyala api) itu ialah lidah api yang murni.
Sesudah jin itu dijadikan daripada lidah api yang murni,ia dibentuk pula menjadi tubuh samar yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata manusia,samalah dengan peringkat-peringkat penciptaan Adam yang bermula daripada tanah Turaab kemudian kepada tanah yang bercampur air Tinn dan kepada tanah hitam yang busuk Hama',kemudian dijadikan sekerat daging serta tulang,sedang bahan api yang berpengaruh itu memenuhi alam ini dan lebih ringan daripada udara dengan suatu darjat yang sangat besar (kuat),kerana itu tidaklah ia terhambat oleh hambatan2 dan tidaklah terhalang oleh halangan2.

Ya,jin terbentuk daripada bahan (zat) halus (Al-athiir) dan memiliki berbagai rupa menurut bahannya sedang rupanya itu tiadalah menjadi halangan baginya untuk menjelma menjadi rupa-rupa yang lain,kemudian bahan-bahannya itu kemungkinan dia menembusi sesuatu.

Perlu dikatahui bahawa manusia sesudah matinya,tubuhnya akan hancur,kembali kepada asal kejadiaannya,maka kembalilah tiap-tiap unsur itu kepada asalnya ialah daripada tanah,udara (angin),api dan air,begitu pula keadaan jin sesudah matinya akan kembali kepada unsur kejadiannya iaitu kepada api kerana daripada apilah dia dijadikan.Adapun sewaktu dia hidup maka tidaklah ia memberi pengaruh kepada api tubuhnya,sebagaimana manusia juga tidak mempengaruhi tanah tubuhnya dan Maha Suci Allah Pencipta Yang Maha Besar.Kebesaran dan Keagungan-Nya serta Ketinggian Kemuliaan-Nya tak dapat dijangkau oleh akal manusia yang serba terbatas.

2. Dalam surah Al-Hijir:
Ertinya:
"Dan sesungguhnya Kami ciptakan manusia (Adam) daripada tanah liat kering (yang berasal) daripada lumpur hitam yang busuk.Dan Kami telah ciptakan (Jaan) sebelumnya (Adam) daripada api yang sangat panas."(Al-Hijir:26-27)

Salsaal ialah tanah kering tanpa dibakar , apabila dimasak maka ia menjadi tembikar , dan ketika Allah membentuk tanah itu berupa manusia,maka dia dalam kering.


Selasa, 21 Jun 2011

Rahsia Sihir

Tahukah kita bahawa sihir ini adalah gangguan yang
berlaku keatas sesaorang yang mengakibatkan penyakit atau
gangguan fikiran yang amat rumit. Sihir berlaku disebabkan
Jin atau Syaitan yang dihantar oleh seseorang yang berdendam
atau dengki atau cemburu dengan menggunakan khidmat seseorang
yang menggunakan secara ilmu hitam atau memuja Jin atau
syaitan dengan jalan yang terpesong dari ajaran Islam.

Untuk pengetahuan kita sihir mudah dilakukan dan
amat rumit untuk diselesaikan tetapi setiap penyakit itu ada
ubatnya. ALLAH sahaja yang mengetahui dan menentukan.
Kebanyakkan Sihir yang selalu berlaku adalah Sihir penyakit
yang Kronik tetapi tidak dapat dikesan oleh pihak Doktor
atau pakar.

Mengikut pengalaman daripada pakar yang merawat penyakit
misteri ini di dapati Jin sihir ini akan duduk di dalam badan
atau urat saraf orang yang terkena sihir ini untuk menyakitkan
anggota badan atau organ pesakit sehingga pesakit menderita
bertahun-tahun lamanya. Ada juga yang boleh menguasai pesakit
sehingga pesakit tersebut menjadi gila atau mengganas.

Sihir juga boleh berlaku kepada keluarga yang
terdekat seperti suami isteri, anak-anak atau ibu bapa, ini
boleh menyebabkan keadaan huruhara, berlaku pergaduhan,
permusuhan yang memelikkan. Sihir yang serius adalah sihir
yang berulang iaitu setelah dirawat ia berulang kembali
disebabkan dari pihak penghantar yang tidak berpuas hati
kerana sihirnya tidak berkesan lagi, lalu menghantar
kembali menggunakan khidmat pemuja yang lain sekiranya
pemuja yang lama tewas.

Biasanya dengan Izin ALLAH sihir ini akan pulih apabila pihak
penghantar dan pemuja dimusnahkan atau diberi balasan yang
setimpal atas kekufuran mereka oleh ALLAH S.W.T.

Ahad, 19 Jun 2011

9 Jenis Anak Syaitan...

Berikut adalah 9 Jenis Anak Syaitan:

1. Zalituun
Duduk di pasar/kedai supaya manusia hilang sifat jimat
cermat. Menggoda supaya manusia berbelanja lebih dan membeli
barang-barang yang tidak perlu.

2. Wathiin
Pergi kepada orang yang mendapat musibah supaya bersangka
buruk terhadap Allah.

3. A'awan
Menghasut sultan/raja/pemerintah supaya tidak mendekati
rakyat. Seronok dengan kedudukan/kekayaan hingga terabai
kebajikan rakyat dan tidak mahu mendengar nasihat para
ulama.

4. Haffaf
Berkawan baik dengan kaki botol. Suka menghampiri orang
yang berada di tempat-tempat maksiat (cth: disko, kelab mlm
& tempat yg ada minuman keras).

5. Murrah
Merosakkan dan melalaikan ahli dan orang yg sukakan muzik
sehingga lupa kepada Allah. Mereka ini tenggelam dalam
keseronokan dan glamour etc.

6. Masuud
Duduk di bibir mulut manusia supaya melahirkan fitnah,
gosip, umpatan dan apa sahaja penyakit yg mula dari
kata-kata mulut.

7. Daasim
Duduk di pintu rumah kita. Jika tidak memberi salam ketika
masuk ke rumah, Daasim akan bertindak agar berlaku
keruntuhan rumah tangga (suami isteri bercerai-berai, suami
bertindak ganas, memukul isteri, isteri hilang pertimbangan
menuntut cerai, anak-anak didera dan pelbagai bentuk
kemusnahan rumah tangga lagi).

8. Walahaan
Menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia khususnya
ketika berwuduk dan solat dan menjejaskan ibadat-ibadat
kita yg lain.

9. Lakhuus
Merupakan sahabat orang Majusi yang menyembah api/matahari.

Tafsir As Syam

1. Demi matahari dan cahayanya Yang terang-benderang;

2. dan bulan apabila ia mengiringinya;

3. dan siang apabila ia memperlihatkannya Dengan jelas nyata;

4. dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap- gelita),

5. Demi langit dan Yang membinanya (dalam bentuk Yang kuat kukuh - Yang melambangkan kekuasaanNya);

6. serta bumi dan Yang menghamparkannya (untuk kemudahan makhluk-makhlukNya);

7. Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan Yang sesuai Dengan keadaannya);

8. serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan Yang membawanya kepada kejahatan, dan Yang membawanya kepada bertaqwa; -

9. Sesungguhnya berjayalah orang Yang menjadikan dirinya - Yang sedia bersih - bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan),

10. dan Sesungguhnya hampalah orang Yang menjadikan dirinya - Yang sedia bersih - itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat).

11. (ingatlah), kaum Thamud telah mendustakan (Rasulnya) Dengan sebab perbuatan derhaka mereka Yang melampaui batas;

12. ketika orang Yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka (supaya membunuh unta Yang menjadi mukjizat),

13. maka berkatalah Rasul Allah (Nabi soleh) kepada mereka: " (janganlah kamu ganggu) unta betina dari Allah itu, dan (janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat) air minumnya (supaya kamu tidak ditimpa azab)!"

14. (setelah Nabi soleh memberi amaran) lalu mereka mendustakannya serta menyembelih unta itu. Dengan sebab dosa mereka, maka Tuhan menimpakan mereka Dengan azab Yang membinasakan serta ia meratakan azab itu meliputi mereka (sehingga punah-ranah semuanya).

15. dan Allah tidak hiraukan kesudahan (mereka) Yang demikian, (kerana itu adalah balasan Yang adil).

Mengenali Alam Jin

Untuk pengetahuan kita, masih ramai lagi yang
tidak tahu asal usul Jin. Sedar atau tidak kadangkala
kehidupan kita dikelilingi oleh makhluk yang bernama JIN.
Disini saya akan huraikan serba sedikiit mengenai asal usul
JIN serta alam kehidupan Jin:


1) Jin berasal dari Jan (Bapak Jin) dan gelarannya Azazil.
Dicipta dari api(biru), dan telah beramal puluh ribu tahun
lamanya.

2) Apabila Allah swt. memerintahkannya supaya tuduk
menghormati Nabi Adam, mereka telah ingkar. Allah swt.
melaknat dan perintah mereka turun ke bumi. Untuk pengetahuan
kita Jin terbahagi kepada dua iaitu Jin Islam dan Syaitan.

3) Jin Islam pula terbahagi kepada dua iaitu Jin Islam
(Soleh) dan Jin Tidak Islam (Tidak Soleh). Syaitan yang turun
kesemuanya jahat (tidak Islam).

4) Makanannya dari Api (Asap). Itu sebab orang-orang Melayu
dilarang mengunakan kemeyan kerana Jin paling suka dengan
asap yang busuk. Makanannya juga tulang. Itu sebab kita
tidak boleh membuang kuku sebarangan, kerana jin akan
memakannya.

5) Tempat tinggal Jin seperti di awan, sungai, hutan,
lombong, laut, tempat-tempat tinggi (sebab tu ramai orang
terjun bangunan tinggi sebab bunuh diri akibat rasukan jin
jugak), tandas dan kubur.

6) Dinasihatkan apabila ingin buang air diperjalanan
(contohnya jalanraya),perlu baca " Sala Mun, 'Ala Sulaiman."
Mengikut sirahnya jin sangat takut dengan Nabi Sulaiman.
Orang-orang Melayu suka sangat membaca ucapan, "Ampun Datuk,
Anak cucu tumpang lalu" Masa bila pulak jin dapat pangkat
datuk. Dan masa bila pula, kita jadi cucu cicit jin:-)

7) Jin tidak mengetahui akan alam ghaib, itu sebab jika ada
dukun atau bomoh yang tahu menilik-nilik nasib, pembohong.."
Sirahnya apabila Nabi Sulaiman, memerintahkan jin untuk membina
istananya, sehingga Nabi Sulaiman meninggal pun jin tidak
perasan dan tahu. Semasa itu Nabi Sulaiman duduk dikerusinya
dengan tongkat kayu. Dan jin tekun membuat kerja dihadapan-nya.
Sehingga anai-anai memakan tongkatnya dan tongkat tersebut
reput dan jatuh serta Nabi Sulaiman pun jatuh, maka barulah
tahu oleh jin bahawa Nabi Sulaiman telah mangkat.

Sabtu, 18 Jun 2011

Sambungan Siri Ke 2 Mengenali Alam Jin

Berikut adalah sambungan
untuk siri ke 2:

8) Manusia juga dilarang membuang air di lombong-lombong
yang airnya tenang, terutama di waktu tengah malam. Jin
suka mandi di situ waktu itu. Dilarang juga buang air di
lubang-lubang (tanah).

9) Rumah-rumah yang lama tidak berpenghuni atau rumah yang
baru siap belum duduk lagi, jin suka tinggal di situ.
Sebelum duduk rumah baru, di galakkan membaca surah Al-Baqarah,
sehingga habis. Untuk pengetahuan, Jin akan
lari selama 3 hari.

10) Jika budak menangis tengah-tengah malam, azankan 7~10
kali, jika tidak bacakan ayat Kursi dengan cara 9 kali henti
(tekniknya).

11) Bentuk Jin. Jin adalah makhluk yang paling hodoh/buruk,
berbeza dengan manusia, cantik/lawa. Jin juga boleh membentuk
dengan sebarang bentuk dengan jelmaan. Apabila di hutan
berhati-hati jika berburu, jin boleh menyerupai sebarang
bentuk malah manusia.

12) Apabila ada ular masuk ke dalam rumah, Nabi pesan
jangan bunuh terus. Mungkin jin yang masuk, dan menyerupai
ular. Itu sebab Nabi pesan supaya mengarahkan ular itu keluar
jika ia jin, sebanyak 3 kali. Selepas tiga kali tak keluar
juga baru boleh bunuhnya. Sebab jin akan keluar, jika kita
melarangnya..

13) Antara objektif utama jin adalah untuk mengganggu
manusia. Manakala, syaitan pula untuk merosakkan aqidah
manusia.

14) Mereka beranak-pinak sehinggakan nisbah manusia dan jin
adalah 1:9. Manakala bilangan malaikat pula tidak terbilang
banyaknya kerana ia lebih dari bilangan pasir dan rumput.

15) Manusia mempunyai qarin (jin) dan suka ikut manusia
kemana juga kita pergi.

16) Ilmu-ilmu jin adalah dilarang kita tuntut dan
beramalnya. Ia dilarang oleh Islam. Banyak keburukkannya,
sehingga saat mati pun akan susah hidupnya.

17) Jika tidur di Masjid, jangan tidur di pintu masjid dan
tempat imam. Sebab jin selalu datang untuk sembahyang. Dan
suka ikut pintu masuk masjid (tahu ikut peraturan).

Tanda-tanda Gangguan Jin Kepada Manusia

Hayatilah panduan
ini untuk rujukan kita. Mungkin ianya berguna kepada
kita dan keluarga kita.


Berikut adalah tanda-tanda gangguan Jin kepada manusia.

A.TANDA-TANDA DI WAKTU TIDUR.

1. Sukar tidur malam

2. Gelisah dan sering terbangun pada waktu malam

3. Mimpi buruk, iaitu mimpi melihat sesuatu yang
membahayakan lalu ingin berteriak meminta pertolongan
tetapi lidahnya seakan-akan kelu

4. Mimpi melihat berbagai-bagai binatang seperti kucing,
anjing, unta, ular, singa, serigala dan tikus

5. Tertawa, menangis atau berteriak pada saat tidur

6. Bunyi gigi geraham beradau pada saat tidur

7. Merintih dan meratap pada saat tidur

8. Berdiri dan berjalan dalam keadaan tidur dan tanpa
kesedaran

9. Mimpi seolah-olah akan terjatuh dari tempat tinggi

10.Mimpi berada di kuburan, tempat pembuangan sampah atau
dijalan yang mengerikan

11. Mimpi melihat orang aneh seperti terlalu tinggi,
terlalu pendek atau terlalu hitam

12. Mimpi melihat hantu


B. TANDA-TANDA DIWAKTU JAGA.

1. Selalu pening yang tidak disebabkan oleh fakto-faktor
anggota badan

2. Selalu lalai dari zikir dan mengingati ALLAH

3. Fikiran kacau dan tidak menentu

4. Badan lemah dan tidak bertenaga

5. Saraf terganggu

6. Rasa sakit pada bahagian-bahagian tertentu dalam tubuh
yang tidak dapt di kesan oleh Doktor

7. Berlaku rasukkan yang tanpa sedar

Ahad, 12 Jun 2011

Buat Renungan

Allah berfirman,'Hamba-Ku telah memuji-Ku.'Apabila dia membaca,'Yang menguasai di Hari Pembalasan,'
Allah berfirman,'Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku,' lalu Allah berfirman sekali lagi,' Hamba-Ku telah memasrahkan urusannya kepada-Ku,' Apabila dia membaca,' Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya
kepada Engkaulah kami meminta pertolongan,' Allah berfirman,' Ini adalah urusan antara Aku dan hamba-Ku, dan aku akan mengabulkan apa yang hamba-Ku pinta.' Apabila dia membaca,' Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu)
jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat(iman) kepada mereka; bukan(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan(pula jalan) mereka yang sesat,' Allah berfirman,'Ini adalah untuk hamba-Ku, dan dia akan mendapatkan apa yang dia pinta."
(HR.Muslim, Abu Dawud,Tirmidzi,Nasa'i dan Ibnu Majah).

Sabtu, 11 Jun 2011

Tafsir al Fatihah


AL-FATIHAH
( PEMBUKA )
Makiyyah
Surah ke-1: 7 ayat

Juz 1
  1. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
  2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,
  3. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,
  4. Pemilik hari pembalasan.
  5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
  6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,
  7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

1) Yaumiddin (hari pembalasan), hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik atau buruk.Disebut juga yaumul qiyamah, yaumul hisab dan sebagainya.

2) Jalan yang lurus, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat.

3) Mereka yang dimurkai, adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam.Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam.

KEUTAMAAN SURAH AL-FATIHAH

Beberapa keutamaan Surah al-Fatihah adalah:

  1. Surah yang Paling Agung di dalam al-Quran.
Abu Sa'id bin Mu'alla berkata,
"Pada suatu hari, aku sedang solat di masjid.Selesai solat, aku dipanggil Rasulullah
saw.Kemudian , Rasulullah saw. pun bersabda, 'Aku akan mengajarkanmu sebuah surah
yang teragung di dalam al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid.'
Aku bertanya, 'Surah apakah itu, wahai Rasulullah?'
Rasulullah saw. bersabda, '(Ia adalah surah) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Ia adalah tujuh ayat yang diulang-ulang (dalam setiap rakaat-Peny.) dan al-Quran yang
agung yang diberikan kepadaku."
(HR. Bukhari, Abu Dawud dan Nasai).


2. Surah yang Paling Utama di dalam al-Quran.

Abu Hurairah meriwayatkan bahawasanya Rasulullah saw. bersabda, "Alhamdulillahi
Rabbil 'Alamin adalah Umm al-Quran, Umm al-Kitab, as-Sab'ul Matsani, al-Quran
al-'Azhim, ash-Shalat, asy-Syifa' dan ar-Ruqyah.
(HR.Tirmidzi).

3. Surah yang di dalamnya termaktub munajat antara hamba dan Allah swt.

Abu Hurairah mengatakan bahawa suatu saat Rasulullah saw. bersabda, "Allah telah
berfirman, 'Aku telah membagi (kandungan makna) surah al-Fatihah untuk-Ku dan untuk
hamba-Ku menjadi dua bahagian, dan Aku akan mengabulkan apa yang hamba-Ku pinta.'
Apabila dia membaca, 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,' Allah akan
membalasnya dengan berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.' Apabila dia membaca, 'Zat
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,'.

Jumaat, 3 Jun 2011

RENUNGAN

Rasulullah sedikit tidur
kita sikit-sikit tidur

Rasulullah sedikit makan
kita sikit-sikit makan

Rasulullah sedikit marah
kita sikit-sikit marah

Rasulullah sedikit bergurau
kita sikit-sikit bergurau

Rasulullah sikit-sikit beramal
kita sedikit beramal

Rasulullah sikit-sikit berkorban untuk islam
kita sedikit pengorbanan

Kisah Si Kaya dan Si Miskin

Nabi Musa AS memiliki umat yang jumlahnya sangat banyak dan umur mereka panjang- panjang. Mereka ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Suatu hari ada seorang yang miskin datang menghadap Nabi Musa AS. Ia begitu miskinnya pakaiannya compang- camping dan sangat lusuh berdebu. Si miskin itu kemudian berkata kepada Baginda Musa AS, "Ya Nabiullah, Kalamullah, tolong sampaikan kepada Allah SWT permohonanku ini agar Allah SWT menjadikan aku orang yang kaya. Nabi Musa AS tersenyum dan berkata kepada orang itu, "saudaraku, banyak-banyaklah kamu bersyukur kepada Allah SWT. Si miskin itu agak terkejut dan kesal, lalu ia berkata, Bagaimana aku mahu banyak bersyukur, aku makan pun jarang, dan pakaian yang aku gunakan pun hanya satu lembar ini saja"!. Akhirnya si miskin itu pulang tanpa mendapatkan apa yang diinginkannya.

Beberapa waktu kemudian seorang kaya datang menghadap Nabi Musa AS. Orang tersebut bersih badannya juga rapi pakaiannya. Ia berkata kepada Nabi Musa AS, "Wahai Nabiullah, tolong sampaikan kepada Allah SWT permohonanku ini agar dijadikannya aku ini seorang yang miskin, terkadang aku merasa terganggu dengan hartaku itu. Nabi Musa AS pun tersenyum, lalu ia berkata, "wahai saudaraku, janganlah kamu bersyukur kepada Allah SWT. Ya Nabiullah, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Alah SWT?. Allah SWT telah memberiku mata yang dengannya aku dapat melihat. Telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Allah SWT telah memberiku tangan yang dengannya aku dapat bekerja dan telah memberiku kaki yang dengannya aku dapat berjalan, bagaimana mungkin aku tidak mensyukurinya", jawab si kaya itu. Akhirnya si kaya itu pun pulang ke rumahnya. Kemudian terjadi adalah si kaya itu semakin Allah SWT tambah kekayaannya karena ia selalu bersyukur. Dan si miskin menjadi bertambah miskin. Allah SWT mengambil semua kenikmatan-Nya sehingga si miskin itu tidak memiliki selembar pakaian pun yang melekat di tubuhnya. Ini semua karena ia tidak mahu bersyukur kepada Allah SWT. ..

wallahua'lam
-UAI

BIDADARI SYURGA

Al-Qur'an menceritakan sifat-sifat bidadari adalah seperti berikut :

1. "Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya, seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik." (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 48-49)
2. "Dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya." (Qs. Shaad [38]: 52)
3. "Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 56)
4. "Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 58)
5. "Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik- baik lagi cantik-cantik." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 70)
6. "(Bidadari-bidadari) yang jeli, putih bersih, dipingit dalam rumah." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 72)
7. "Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 74)
8. "Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 76)
9. "mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli." (Qs. Ath-Thuur [52]: 20)
10. "Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik." (Qs. Al-Waaqi’ah [56]: 22-23)
‎11. "Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya." (Qs. Al-Waaqi’ah [56]: 35-37)
12. Gambaran bidadari dalam Hadis Ath-Thabarany menuturkan, dari Ummu Salamah Radhiallahuanha, dia berkata, “Saya berkata,”Wahai Rasulullah, jelaskanlah kepadaku firman Allah tentang bidadari-bidadari yang bermata jeli”.”
Baginda menjawab,”Bidadari yang kulitnya putih, matanya jeli dan lebar, rambutnya berkilau seperti sayap burung nasar.”
Saya berkata lagi,”Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang firman Allah, “˜Laksana mutiara yang tersimpan baik.”(Surah Al-Waqi'ah: 23)
Baginda menjawab,”Kebeningannya seperti kebeningan mutiara di kedalaman lautan, tidak pernah tersentuh tangan manusia.”
Saya berkata lagi,”Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku firman Allah, “˜Di dalam Syurga-syurga ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.” (Ar-Rahmaan: 70)
Baginda menjawab,”Akhlaknya baik dan wajahnya cantik jeli.”
Saya berkata lagi,”Jelaskan padaku firman Allah, “seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.” (Surah Ash-Shaaffaat: 49)
Baginda menjawab,”Kelembutannya seperti kelembutan kulit yang ada di bagian dalam telur dan terlindung kulit bagian luar, atau yang biasa disebut putih telur.”
Saya berkata lagi, “Wahai Rasulullah, jelaskan padaku firman Allah, “˜Penuh cinta lagi sebaya umurnya.” (Surah Al-Waaqi'ah: 37)
Baginda menjawab,”Mereka adalah wanita-wanita yang meninggal pada usia lanjut, dalam keadaan rabun dan beruban. Itulah yang dijadikan Allah tatkala mereka sudah tahu, lalu Dia menjadikan mereka sebagai wanita-wanita gadis, penuh cinta, bergairah, mengasihi dan umurnya sebaya.” ................(hingga akhir hadis).

PAMERAN RAWATAN ISLAM , BEKAM DAN REFLEKSOLOGI DI UITM DUNGUN , TERENGGANU

PAMERAN RAWATAN ISLAM , BEKAM DAN REFLEKSOLOGI DI UITM DUNGUN , TERENGGANU
BEKAM


Bekam AsasSesi Muzakarah

Sesi Muzakarah
Bersama Ketua Perawat Cawangan


Sesi Temuduga

Sesi Temuduga
Sesi Soal Pesakit


Peralatan

Peralatan

Masa Rehat

Masa Rehat